Naród, 2004

technika mieszana, płyta
60 x 76 cm

Tłum, 2004

technika mieszana, płyta
31 x 83 cm