Nihil est..., 2011

linoryt, technika własna
77 x 105 cm