Pierwowzór podróży do Irlandii, 2008

olej, płótno
80 x 100 cm